Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

* Şirket faaliyetlerimizi yasal şartlar ve mevzuatlara uygun yürütmek.
* Çevre ve sosyal sorumluluk bilinciyle hizmetlerimizi sunmak.
* Çevre kirliliğini oluşturmadan önlemek,
* Çevrenin korunması için atıkları minimize ederek yönetmek ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.    
* Çevre bilincinin yaygınlaşması için personelimizle sürekli iletişimde bulunmak,
* Tüm çalışanlarımızın çevre ile ilgili olarak  bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak için eğitimi sağlanır.
* Çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek topluma yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.
* Müşterilerimizin çevre taleplerine uygun bir şekilde hareket etmek.
* Tedarikçilerimizin bu politika çerçevesinde gelişimlerine destek olmaktır.

Form No : GNL-POL-007/Revizyon No : 0/Yürürlük Tarihi : 01.12.2017

 Üretim Kapasitemiz 1.200.000 çift/ay
Toplam Ekipman Verimliliğimiz %85

Güleçler Çorap ve tekstil ürünleri


Production Capacity 1.200.000 pair / month
Overall Equipment Efficiency %85

Güleçler Çorap ve tekstil ürünleri